Senin

 1. K.H. Arwani Faishol (Koord)
 2. K.H. Junaedi
 3. K.H. Syihabuddin

Selasa

 1. H. Aminudin Yakub, M.A. (Koord)
 2. KH. Sulhan, M.A.
 3. KH. Sopa, M.A.
 4. Dr. Satibi Darwis

Rabu

 1. KH. Zafrullah Salim, M.Hum (Koord)
 2. Dr. Endy M. Astiwara
 3. Dr. Izuddin Bahalwan

Kamis

 1. Prof Sutarmadi (Koord)
 2. KH. Mahbub Ma’afi
 3. KH. M. Alvi Firdausi
 4. Dr. Endang Mintarja

Jumat

 1. Dr. Hj. Mursyidah Thahir
 2. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.
 3. Dr. Hj. Marhamah Saleh, Lc, M.A.
 4. Dr. Hj. Isnawati Rais
 5. Dr. Hj. Siti Hanna Lc., M.A


Kontak Komisi Fatwa: +62 831 469 40668